Redd Barna skriver om barneekteskap og tidlig graviditet:

Dagens rapport fra den humanitære veldedighetsorganisasjonen Redd Barna retter oppmerksomhet til det vi allerede visste om det voldelige opprøret som har herjet Cabo Delgado-provinsen i seks år nå.

Flere og flere lokale som flyktet fra hjemmene sine for å unnslippe opp- rørerne, vender hjem, men dette er ikke i nærheten av slutten på proble- mene deres. Hjem og infrastruktur blir ofte ødelagt, og tvinger dem til å leve under leirlignende forhold uten grunnleggende tjenester. I mange til- feller er ikke familier i stand til å okkupere sine gamle hjem. Selv i deres egne distrikter fortsetter deres 4 status som rotløse, avhengige kvasi-migranter. Opprykkingen av lokalsamfunn har også oppmuntret til et gammelt og urovekkende problem i Mosambik, barneekteskap, som rapporten bemerker. Lovmessig er minimumsalderen for å gifte seg i Mosambik 18 år, men dette ignoreres i stor grad, spesielt i fattigere og mer landlige samfunn. Inngrodde oppfatnin- ger om å gifte seg med unge jenter er vanskelig å fjerne, selv blant relativt velutdannede mennesker. For bare to uker siden ble president Filipe Nyusi tvunget til å avskjedige sin provinsielle statssekretær for Manica-provinsen, Dick Kassotche, etter at Kassotche stilte spørsmål ved forbudet mot ekteskap av mindreårige og argumenterte for at «det er barn på 10 år som har en kropp som en 23 år gammel mor”. Allerede før opprøret var det å gifte bort min- dreårige jenter et godt anerkjent og studert problem. En rapport fra 2017 fra regjeringen og Unicef, FNs byrå for barn, fant at Mosambik hadde den nest høyeste andelen barneekteskap i det sørlige og østlige Afrika, med 14 % av jentene under 15 år “giftet” og 48 % under 18 år. Fattigdom og mangel på utdanning har lenge vært pådrivere for barneekte- skap. En familie som sliter, kan kvitte seg med en munn å mette og også tjene en brudepris for datteren. Ifølge FNs befolkningsfond er skolegang den stør- ste faktoren som avgjør om en mindreårig jente gifter seg eller ikke. I 2020 fant den at bare 6 % av jentene i alderen 15 – 17 år som gikk på skolen, hadde vært gift, sammenlignet med nesten 50 % av de som aldri hadde gått eller hadde sluttet på skolen.

Nytt Håp støtter "Jenteprosjekt”
Denne informasjon fra Redd barna bekrefter at vi i Nytt Håp har valgt rett når vi sørger for egenandelen i Norad- prosjektet, “Jenteprosjekt,” vi driver sammen med Pinsemisjonen.

Bloggen
Bloggen
«Girls Club» er en viktig del av arbeidet med «jenteprosjektet». (NORAD-prosjekt Nytt Håp driver i samarbeid med pinsemisjon). Dette er klubber der ungdommene får opplæring...
Les mer
Under besøkene mine i Mosambik er det de fattigste blant de fattige jeg oppsøker. Det er dem våre medarbeidere i landet har funnet fram til, og mange får hjelp til å...
Les mer
Ingen har gått på skole. Få har vært i byen. Få har sett en hvit mann.
Les mer
Livet så lyst ut for Cidalie. Sammen med mannen og deres førstefødte hadde de flyttet til Sør-Afrika. De hadde jobb, hus og framtiden virket lys – Inntil mannen kastet henne og barnet på dør.
Les mer
Dagens rapport fra den humanitære veldedighetsorganisasjonen Redd Barna retter oppmerksomhet til det vi allerede visste om det voldelige opprøret som har herjet Cabo Delgado-provinsen i seks år nå.
Les mer
Serafim Alberto Gulamo, 16 år og er på gatebarnsenteret
Les mer
Samtidig er Mosambik et av landene i Afrika med størst potensialer
Les mer
Helt siden jeg overtok som daglig leder, har deler av oktober/november betydd tid i Mosambik. Nå har en pandemi stoppet turer til Afrika. Noe ubrukt stoff til bladet Nytt...
Les mer
I de prosjektene vi driver, ser vi at våre partnere i Mosambik stadig blir dyktigere og evner å drive arbeidet bedre og bedre. Hyggelig er det å se at de også klarer...
Les mer
Powered by Cornerstone