Gleder og utfordringer

Yngvar Aarebrot
I de prosjektene vi driver, ser vi at våre partnere i Mosambik stadig blir dyktigere og evner å drive arbeidet bedre og bedre. Hyggelig er det å se at de også klarer å skaffe seg inntekter ved egen innsats. De er ikke bare passive mottakere. Det som kanskje er det beste tegnet på at vi lykkes, er å treffe de «gamle» barna; de i slutten av tenårene.

Når «Nytt Håp» går i trykken, er jeg nettopp kommet hjem fra mitt årlige besøk i Mosambik. Etter hva jeg har registrert fra Afrika, har temperaturen i Norge vært heller kjølig. Jeg kan imidlertid betro dere at det er mer krevende å jobbe når normalen er mellom 30 og 40 grader – ja, faktisk i overkant av 40 noen dager. Kulden kan vi kle ute, men varmen er det ikke like lett å gjøre noe med.

På min reise har jeg vært innom alle barneprosjektene vi driver i landet. Så spørs det: Skal jeg fokusere på de mange vi ikke evner å hjelpe, eller skal jeg glede meg over de som virkelig har fått hjelp over tid, og i dag har fått et bedre liv? Vi må innse at vi ikke evner å nå alle. Skjønt med flere faddere ville vi kunne ha hjulpet noen av de som roper etter hjelp….

I de prosjektene vi driver, ser vi at våre partnere i Mosambik stadig blir dyktigere og evner å drive arbeidet bedre og bedre. Hyggelig er det å se at de også klarer å skaffe seg inntekter ved egen innsats. De er ikke bare passive mottakere. Det som kanskje er det beste tegnet på at vi lykkes, er å treffe de «gamle» barna; de i slutten av tenårene.

De fleste av disse er ferdig med skolegang og har fått seg et yrke der de tjener egne penger. Mange har fått jobb og stiftet familie. De er gamle nok til å reflektere over hva alternativet ville vært. De takker meg for hjelpen som er kommet fra Norge. Jeg forteller at hjelpen kommer fra fadderne som trofast gir penger til Nytt Håp. «Da må du takke dem,» sier de. Hermed er takken gitt til deg.

Vi ser også at vi ikke alltid lykkes. Det er trist å se at noen av guttene som i flere år har bodd på gatebarnsenteret, igjen havner på gata. Ressursene i reintegreringsfamilien ble for fattigslige, og unggutten valgte gata på nytt.

Dårlige på langtidsplanlegging og vedlikehold

Dersom jeg skal generalisere, er det en ting afrikanere er dårlige til: Langtidsplanlegging og vedlikehold. Hvorfor skal vi gjøre vedlikehold på et hus som fungerer? Eller ha service på en bil som fortsatt går? Dette er også noe vi jobber med, og de viser forbedringer, om det enn går sakte. Til deres unnskyldning står de alltid overfor utfordringen: Skal vi satse på kvalitet eller kvantitet? Den balansen er vanskelig når de ser nøden rundt seg. Vi kjører heller på slitte dekk for da kan vi hjelpe et barn til….

Bloggen
Bloggen
Helt siden jeg overtok som daglig leder, har deler av oktober/november betydd tid i Mosambik. Nå har en pandemi stoppet turer til Afrika. Noe ubrukt stoff til bladet Nytt...
Les mer
I de prosjektene vi driver, ser vi at våre partnere i Mosambik stadig blir dyktigere og evner å drive arbeidet bedre og bedre. Hyggelig er det å se at de også klarer...
Les mer
Syklon, flom, difteri, malaria og avlingsskader
Les mer
Jeg kommer nylig fra en begravelse der det sto i dødsannonsen: ”I stedet for blomster ønsker vi at du gir en gave til ”Nytt Håp””. Som daglig leder i Nytt Håp gleder...
Les mer
I dag hjelper vi 625 barn i Mosambik – av disse hjelper vi 115 på heltid. Det er du, sammen andre faddere, som gjør dette mulig.
Les mer
Det er med stor glede vi ser at sentrene for de foreldreløse barna i Chimoio nå har kommet så langt at de kan dyrke sin egen mat.
Les mer
1267 gutter har fått hjelp gjennom senteret! – Planene som begynte på 80-tallet, har også fått andre store ringvirkninger. Les mer om historien her!
Les mer
Powered by Cornerstone