Nytt Håp arbeider i Mosambik

Samtidig er Mosambik et av landene i Afrika med størst potensialer

Noen fakta fra landet vi jobber i – Hentet fra Wikipedia:

• Befolkning: 29 668 834 (2017)
• Mosambik har et landareal omkring 2,5

ganger større enn Norge. 43,7 % skog, 6,4 % dyrket mark, 50 % gressletter og beitemark (anslag i 2011).

• Kystlinjen er 2470 km.
(Lindesnes – Nordkapp 2518)
Mil på mil med strender. Noe turisme.

• De største byene er Maputo (hoved­ staden) med omtrent 932 000 (2017), Beira med ca. 299 000 og Nampula med omtrent 251 000 innbyggere

• Mosambik var inntil 1975 en portugisisk koloni. Portugisisk er det offisielle og mest utbredte talte språket i nasjonen. Bare 10 % har portugisisk som sitt mors­ mål. Det er tallrike stammespråk som også har forgreninger inn i nabolandene.

• Mer enn 75 % av befolkningen driver med småskala landbruk, som fremdeles lider av manglende infrastruktur, kommersielle nettverk og investeringer. Anslagsvis 88 % av Mosambiks dyrk­ bare jord er fremdeles ukultivert.

• I de senere år er det funnet store gass­ reserver i havet utenfor kysten i nord; som så langt i svært liten grad har skapt bedre inntekter for lokalbefolkningen.

• Religion:I kolonitiden var kristne misjonærer aktive i Mosambik, og mange utenlandske geistlige er fortsatt i landet. I henhold til folketellingen av 2007 utgjorde kristne

56,1 % av Mosambiks befolkning. Muslimer utgjorde 17,9 % av befolkningen, de lever hovedsakelig i den nordlige delen av landet. 7,3 % av folket hadde annen tro, hovedsake­ lig former for animisme, og resten oppga at de ikke hadde noen religiøs tro.

Bloggen
Bloggen
«Girls Club» er en viktig del av arbeidet med «jenteprosjektet». (NORAD-prosjekt Nytt Håp driver i samarbeid med pinsemisjon). Dette er klubber der ungdommene får opplæring...
Les mer
Under besøkene mine i Mosambik er det de fattigste blant de fattige jeg oppsøker. Det er dem våre medarbeidere i landet har funnet fram til, og mange får hjelp til å...
Les mer
Ingen har gått på skole. Få har vært i byen. Få har sett en hvit mann.
Les mer
Livet så lyst ut for Cidalie. Sammen med mannen og deres førstefødte hadde de flyttet til Sør-Afrika. De hadde jobb, hus og framtiden virket lys – Inntil mannen kastet henne og barnet på dør.
Les mer
Dagens rapport fra den humanitære veldedighetsorganisasjonen Redd Barna retter oppmerksomhet til det vi allerede visste om det voldelige opprøret som har herjet Cabo Delgado-provinsen i seks år nå.
Les mer
Serafim Alberto Gulamo, 16 år og er på gatebarnsenteret
Les mer
Samtidig er Mosambik et av landene i Afrika med størst potensialer
Les mer
Helt siden jeg overtok som daglig leder, har deler av oktober/november betydd tid i Mosambik. Nå har en pandemi stoppet turer til Afrika. Noe ubrukt stoff til bladet Nytt...
Les mer
I de prosjektene vi driver, ser vi at våre partnere i Mosambik stadig blir dyktigere og evner å drive arbeidet bedre og bedre. Hyggelig er det å se at de også klarer...
Les mer
Powered by Cornerstone