Ingen Mosambik-tur

Nytt Admin
Helt siden jeg overtok som daglig leder, har deler av oktober/november betydd tid i Mosambik. Nå har en pandemi stoppet turer til Afrika. Noe ubrukt stoff til bladet Nytt Håp hadde jeg i arkivet, i tillegg har vi også brukt andre kommunikasjonsformer for å innhente informasjon

Mosambik må i dag takle flere store utfordringer:

Corona pandemien

  • Foruten de problemstillinger som er kjent i Norge, har dette i tillegg ført til sult og matmangel. Transportrestriksjoner gjør at produsentene sliter med å få avlingene sine ut til markedet. Fattige sulter mens mat råtner i veikanten i påvente av transport
  • I tillegg sliter de med stor inflasjon som gjør at kjøpekraften blir svekket.
  • Dramatisk halshugging og voldshandlinger i Cabo Del Gado, den nordøstligste provinsen i Mosambik.
  • 400 000 – 500 000 mennesker er på flukt fra opprørerne. Mange av flyktningene kommer til Pemba, den største byen som ligger ved kysten, like sør for provinsen hvor de dramatiske voldshandlingene finner sted.
  • Leger uten grenser ber myndighetene i Mosambik sikre mer hjelp til de terror-rammede områdene.
  • Med den kjennskap jeg har til Mosambiks evne til å gi den nødvendige hjelp, tviler jeg på at de klarer denne mobiliseringen. I tillegg er det utrygt å ta seg inn til dem som trenger hjelp, på grunn av de voldelige terroristene som skjuler seg i området.
  • Det kan se ut til at verdenssamfunnet overser nød og terror som rammer et av de fattigste land i Afrika.

Denne voldelige dramatikken har få eller ingen direkte konsekvenser for det arbeidet Nytt Håp driver i dag. Men det Norad-støttede «jenteprosjektet»  Nytt Håp har gjennomført i Maputo-området, skulle vi nå videreføre nord i Mosambik, med administrasjonen i byen Pemba. Denne byen ligger nær opp til terrorområdet, og den oversvømmes nå av flyktninger. På grunn av utfordringene nevnt ovenfor, er dette blitt satt på vent. Pr. i dag er vi usikre på når vi kan få starte opp.

Bloggen
Bloggen
Helt siden jeg overtok som daglig leder, har deler av oktober/november betydd tid i Mosambik. Nå har en pandemi stoppet turer til Afrika. Noe ubrukt stoff til bladet Nytt...
Les mer
I de prosjektene vi driver, ser vi at våre partnere i Mosambik stadig blir dyktigere og evner å drive arbeidet bedre og bedre. Hyggelig er det å se at de også klarer...
Les mer
Syklon, flom, difteri, malaria og avlingsskader
Les mer
Jeg kommer nylig fra en begravelse der det sto i dødsannonsen: ”I stedet for blomster ønsker vi at du gir en gave til ”Nytt Håp””. Som daglig leder i Nytt Håp gleder...
Les mer
I dag hjelper vi 625 barn i Mosambik – av disse hjelper vi 115 på heltid. Det er du, sammen andre faddere, som gjør dette mulig.
Les mer
Det er med stor glede vi ser at sentrene for de foreldreløse barna i Chimoio nå har kommet så langt at de kan dyrke sin egen mat.
Les mer
1267 gutter har fått hjelp gjennom senteret! – Planene som begynte på 80-tallet, har også fått andre store ringvirkninger. Les mer om historien her!
Les mer
Powered by Cornerstone