DET VAR UNDER DEN 17 ÅR LANGE BORGERKRIGEN I LANDET…

Nytt Håp er en kristen organisasjon, i utgangspunktet etablert for å skaffe til veie egenandel ved etablering av hjelpeprosjekter for gatebarn i Mosambik. Men det hele startet flere år før ble etablert suppeservering til gatebarna ved to pinsemenigheter i hovedstaden Maputo.

Dette var under den 17 år lange borgerkrigen i landet, og misjonær Lars Blystad fløy da hjelpesendinger inn fra Swaziland. Det var umulig å frakte ting med bil på grunn av situasjonen, alle forsøk på biltransport endte med at de ble ranet.
Etter hvert ble Signy og Harry-Ottar Nilssen sendt som misjonærer til Maputo, for å bidra med utdeling av suppe og annet hjelpearbeid. Det ble etter hvert klart for dem at for å virkelig hjelpe barna, måtte de bort fra gata. Tanken om et senter for gatebarna begynte å ta form. Det hadde vært planer om dette en tid lokalt, men ingen hadde kunnet realisere planene.
Gatebarnsenter

Men i november 1995 sto endelig gatebarnsenteret ferdig, i Zimpeto, rett utenfor Maputo, hovedstaden i Mosambik. Maputo hadde på det tidspunktet ca. 2 mill innbyggere.
Senteret har plass til 36 gutter, som i hovedsak er på senteret i to år, før de blir reintegrert med sine familier. Senteret driver også offentlig skole for til sammen ca. 1.200 barn, fordelt på dag- og kveldsundervisning.

NORAD støtter våre prosjekter, men etter en nedtrappingsplan, og fra 2008 har vårt gatebarnsenter vært selvforsørgende.

AIDS
Vårt arbeid er etterhvert utvidet til også å omfatte hjelpetiltak for barn som er blitt foreldreløse på grunn av aids. Der støtter vi eksisterende organisasjoner i deres allerede etablerte arbeid, og bygger nye hus for foreldreløse barn. Husene settes opp for ca. 30.000 kroner.

Chimoio
Etter hvert har det meldt seg behov flere andre steder i landet, ikke minst i Chimoio, ca. 120 mil nord for Maputo. Her var det også lokale menigheter som drev hjelpearbeid blant barn, men Nytt Håp valgte etter hvert å samarbeide med pastor Madeira og hans kone, fordi de drev urolig ryddig og effektivt. De trengte støtte i arbeidet sitt, fordi behovene var uoverkommelige.
Dette har vist seg å være en riktig beslutning, for i dag blomstrer dette arbeidet, og er et mønster for andre.

Kirkeskoler
Vi har også etablert noe vi har kalt ”kirkeskoler”, som er skoler for barn som ikke har skoletilbud, eller ikke har råd til å gå på skole. En bruker kirker som ellers står tomme på dagtid. 2.500-3.000 barn går på disse skolene.
Det har vist seg at elevene ved disse skolene faktisk har resultater i toppsjiktet. Til å koordinere prosjektene, har vi et misjonær-ektepar. Ellers har de tre prosjektene mosambikansk eierskap, styre og daglig ledelse.

Informasjonsmagasin
Vi gir ut et informasjonsmagasin to ganger i året, Nytt Håp magasin, som informerer givere og andre interesserte om utviklingen av prosjektene, og vi sender et nyhetsbrev en gang i året til giverne.
Ønsker du å hjelpe oss i arbeidet med å redde barna i Mosambik, 
blir vi veldig glade, hvis du kan tenke deg å bli fadder.
Registrer deg som fadder eller giver nå!

Bloggen
Bloggen
«Girls Club» er en viktig del av arbeidet med «jenteprosjektet». (NORAD-prosjekt Nytt Håp driver i samarbeid med pinsemisjon). Dette er klubber der ungdommene får opplæring...
Les mer
Under besøkene mine i Mosambik er det de fattigste blant de fattige jeg oppsøker. Det er dem våre medarbeidere i landet har funnet fram til, og mange får hjelp til å...
Les mer
Ingen har gått på skole. Få har vært i byen. Få har sett en hvit mann.
Les mer
Livet så lyst ut for Cidalie. Sammen med mannen og deres førstefødte hadde de flyttet til Sør-Afrika. De hadde jobb, hus og framtiden virket lys – Inntil mannen kastet henne og barnet på dør.
Les mer
Powered by Cornerstone