aktivitetNytt håp ga senteret kr 100 000 til ny ballbinge i jubileumsgave. Nå er den på plass.

Da vi besøkte gatebarnsenteret (Centro Juvenil Ingrid Chawner) få år tilbake, var den gamle aktivitetsplassen/lekeplassen et bedrøvelig syn. Røtter fra de store trærne, som kastet behagelig skygge under leken, hadde brutt opp store deler av det gamle betongdekket. I tillegg hadde et av de store trærne knekt sammen under en storm, og nå lå guttenes aktivitetsplass som en kirkegård for gamle trær.

Vi visste hvor mye guttene brukte denne plassen, og da senteret fylte 20 år, ga Nytt Håp kr 100 000 til ny ballbinge ( en aktivitetsplass med solide vegger rundt som forhindrer at ballene triller langt bort ).

aktivitetsplassNå står den nye aktivitetsplassen ferdig. Og da Nytt Håps daglige leder besøkte gatebarnsenteret, fikk han med egne øyne se at dette var et viktig tilskudd for senteret.

Aktivitet hele dagen

Det første som slo meg da jeg kom til senteret en hverdagsettermiddag, var at her var det liv!

Guttene var i gang med uorganisert aktivitet. I den ene enden av banen spilte noen fotball, mens det var basketball-aktivitet på den andre delen av banen.

Direktøren ved senteret, Edgar, kom meg i møte ved ballbingen. Han fortalte at de måtte fjerne alle restene av den gamle aktivitetsplassen. I flere år hadde de prøvd å reparere banen etterhvert som røttene forsøkte å bryte seg igjennom. Men til sist måtte de gi opp. Dessverre hadde de ikke økonomi til å anlegge en ny, så derfor var det en svært kjærkommen jubileumsgave Nytt Håp ga til senteret.

Så sant guttene har fri fra skolen, er dette en arena som hele tiden er i bruk. Guttene er kreative med aktivitetsideer, men det er fotball og basketball som dominerer. Guttene elsker at det nå er vegger rundt banen. Som du ser av bildet, spiller de oftest barbeint. Nå slipper de å løpe ut i gress og grus for å hente ballene. Som gammel idrettslærer gledet jeg meg over å se guttene i stor aktivitet.