Senteret systue og verksteder for tresløyd og metallsløyd for å produsere artikler for salg som skal være en del av den økonomiske bærekraften i senteret. I tillegg til produksjon, skal verkstedene fungere som en del av undervisningen på senteret hvor guttene kan lære håndverk for å kunne ta med seg den kunnskapen videre igjennom livet.

Gatebarnsenteret deltar på varemesse

Vi driver for tiden og utvikler et konsept med verandamøblement som hovedkomponent. P.g.a. det varme klimaet her, tilbringes mye av fritiden på verandaer og strender. Det er mange utlendinger som arbeider i forskjellige utviklingsprosjekt på forskjellige nivåer i Maputo.

De har god kjøpekraft og kjøper gjerne produkter som er laget til inntekt for et senter for gatebarn. I tresløyden produserer vi fluktstoler og sammenleggbare verandabord og –stoler. På metallsløyden sveiser vi sammen griller, og på systua lager vi duker til bordene, grytekluter, forklær, kokkeluer, kuvértbrikker og annet som hører et verandamøblement til.

VaremesseSom et ledd i utviklingen av markedsføringen av produktene våre, ville vi være med på en internasjonal varemesse som gikk av stabelen 2.-8. september i Maputo. Vi lagde en stand med utstilling av produktene som vi lager, og vi markedsførte også vannet som vi selger til inntekt for driften av senteret.

Det var veldig interessant å komme så tett inn på våre potensielle kunder. Mange var begeistret over produktene som ble laget, og hva fortjenesten gikk til. Vi solgte en god del på messen og fikk mange bestillinger på varer som vi lager. Vi fikk flere nye kontrakter på vannleveranse og vi fikk delt ut mange brosjyrer om aktivitetene og målet med senteret. Varemesse

På grunnlag av denne markedsføringen har vi også i etterkant av messen fått henvendelser og bestillinger av produkter. Noen potensielle kunder har også vist interesse for våre produkter i slik en grad at de kunne tenke seg å importere til Europa og Amerika. Dette blir litt store dimensjoner og ord, men når vi tar ett skritt om gangen og har bakkekontakt med det vi gjør, tror vi at resultatene blir gode. Det frister til gjentagelse til neste år. •