I dag hjelper Nytt Håp 623 svært fattige barn - 114 av disse får hjelp på heltid i fosterhjem.
Nytt Håp har et budsjett på en million norske kroner, og som tallene viser når vi mange. Ditt bidrag hjelper oss å nå lenger!

Regelmessige rapporter

Leder 2014 2Nytt Håp har etter hver opparbeidet gode rutiner i arbeidet. Vi mottar rapporter tre ganger i året fra alle de syv prosjektene vi er involvert i. Tilbakemeldingene vi får inneholder mye tall, men her får vi også ta del i de positive opplevelser og de mange utfordringer de møter. Jeg har plukket ut noen sitater fra de siste rapportene:

 • Ei lita jente som heter Issa har levd aleine med sin mor i et leid hus. Nå døde hennes mor og ble kastet ut fra huset der de bodde. Noen naboer har foreløpig tatt seg av det foreldrelØse barnet mens vi leiter etter
  en permanent ordning.
 • Vi opplever at mange er syke for tiden.
 • Denne periode har vi mottatt 13 200 kroner fra Nytt Håp. Vi har selv samlet inn 580 kroner. (Det er rørende å se at disse i kirken som har svært lite selv også samler inn penger for å hjelpe andre)
 • Det er frivillige fra kirken som hjelper til i arbeidet med å besøke hjemmene, dele ut mat osv.
 • I en familie er mor så syk at hun ikke kan stå på beina. Far må være hjemme fra arbeid for å stelle henne. Våre frivillige medarbeidere steller nå huset og lager mat til dem.
 • Vi har 215 barn i arbeidet nå og har utvidet aktivitetene også til onsdag og fredag i tillegg til lørdag som vi alltid har hatt. Barna som kommer er alle fra fattige familier, og de ville neppe klart seg uten denne tilleggshjelpen.
 • Barna er ikke desperat sultne lenger.
 • Vi er fortvilt over at noen av barna har brutale lærere som mishandler noen av barna. De skjønner ikke hvordan de skal oppdra barn.
 • Noen av de eldste barna går på praktiske kurs som kan gi dem jobbmuligheter. • Mange av de reintegrerte guttene kommer til svært fattige hjem.
  De mangler i grunn det meste: klær, seng, skolemateriell, transport til/fra skolen. Vi må hjelpe med det meste.
 • På lørdagene har vi seminarer for foreldrene hvor vi lærer dem om helse, moral og kristne verdier.
 • Vi sliter med å få kjøpt nok mat og materiell da prisene forsetter å stige. • Alle barna er nå i skole og har skoleuniformer.
 • Helsesøsteren ga oss skryt fordi barna har begynt å legge på seg.
 • Alle slutter rapportene med å rette en stor takk til Nytt Håp for støtten.
  De vet at det er faddere som sørger for Nytt Håps inntekter, og legger ofte til: "Hils alle som støtter oss"

Plutselig stopper Madeira bilen. Han peker og teller ti hus. "Her døde nylig alle foreldrene omtrent samtidig. 26 barn satt igjen foreldreløse. Jeg prøver å hjelpe dem med litt mat ", sier Madeira, "for i dag er det ikke plass i prosjektet. "Han stikker til dem en pengeseddel, og jeg følger hans eksempel. "Disse er ikke medregnet i de 205 som er med i prosjektet", avslutter prosjektlederen. Bestemor, Rita Pedro, i Cuamba har ikke så stort husrom, men hjerterom er det mye av. Hun adopterte barnebarna da hennes egne barn døde.

Nytt Håp gir i dag hjelp til disse prosjektene i Mosambik

Tall fra rapportene 15. september 2014 viser hvor mange som er involvert i prosjektene.

Prosjekt  Antall Totalt  Antall på Heltid
Chimoio  205  40
Gatebarnsenteret i Maputo 60  36
Cuamba  39  27
Kids Club i Maputo 26  0
Chamanculo i Maputo 30  0
Chicumbane i Xai -Xai 205  0
Centro infantil anjinhos de Deus i Maputo 48  11
Tilsammen  623  114