Etter at jeg har besøkt alle våre prosjekter i Mosambik sitter jeg igjen med en glede og en takknemlighet. Jeg ser at pengene Nytt Håp bevilger til de ulike prosjektene, kommer fram, og at det betyr en stor forskjell for de barna som er så heldig å bli innlemmet i prosjektene. Det meste av stoffet denne gang har jeg skrevet etter at jeg besøkte Chimoio der pastor Madeira driver senteret Centro Aberto Mensageiro De Deus.

Det er til dette prosjektet vi for tiden overfører mest penger, og det ser ut til at pengene blir klokelig brukt. Madeira og hans stab har fått støtte fra Nytt Håp i mange år, og nå ser vi hvordan de eldste ungdommene kommer seg fram til utdannelse og arbeid. De blir ikke bare i stand til å ta vare på seg selv, men blir også en ressurs i familiene de blir reintegrert i.

De sliter ved vannfabrikken ved gatebarnsenteret

Nytt Håp ble startet for å skaffe egenkapital til å bygge gatebarnsenteret i Maputo.
Lykken ble at de fant gode vannkilder i grunnen på senterets eiendom. Her ble det startet en vannfabrikk som etter hvert gjorde at senteret ble selvforsynt - og Nytt Håp kunne gradvis engasjere seg i nye hjelpeprosjekter der barn led.

Et kjennetegn som altfor ofte går igjen i Afrika er at her jobber en med samme maskin, samme bil.., til det ikke går lenger. Vedlikehold og det å planlegge for framtiden virker ofte langt borte fra deres tanker. Vannfabrikken hadde to maskiner til å tappe vann, en i drift og en reservemaskin om noe gikk galt. På den måten ble vannforsyningen til kundene stabil. Nå har de kun en maskin igjen, og driftsstans oppleves. Det står høyt på Nytt Håps prioritering å være behjelpelig med igjen å skape stabilitet på vannfabrikken.

Takk for at du er med som en trofast fadder/medarbeider

Takk, takk går igjen i flere av artiklene, men la meg også uttrykke min takk. Det kan virke klisjéaktig, men det er dere som gjør arbeidet blant de fattige barna i Mosambik mulig. Lederne for de ulike prosjektene i Mosambik er også tydelige overfor dem de hjelper, hvor hjelpen kommer fra. Jeg håper du fortsatt vil stå sammen med oss, og kanskje du klarer å skaffe oss enda flere faddere?