I Nytt Håp 2-2005 leser vi mange gledelige og oppmuntrende reportasjer og historier om mange gatebarn som har fått et nytt liv og nytt håp gjennom de 10 årene som senteret i Mosambik har vært i drift. Og alt dette fordi noen så behovet for å hjelpe barna i nød, og ikke bare så beho vet, men gjorde noe med det.

Det er slike tiltak som kan forandre håpløshet til håp, og gjør at vi får mot til å fortsette. Dette året har det vært flere store aksjoner for å rette fokus på fattigdom men og katastrofene i Afrika. Det gjelder sletting av gjeld og alle problemer i for bindelse med Hiv-Aids, tørke og sult. Vi vet at den store taperen i alle disse forferdelige situasjonene er barna.

Millioner av barn har mistet sine foreldre, mange lever med sykdom og sult. Og i mange av dem er det en stor frykt for framtida. Dersom ikke barna gis bedre levevilkår i Afrika, vil land etter land gå i politisk og økonomisk oppløsning. Vi vil i de kom mende årene arbeide for at mange flere barn skal få hjelp til et bedre liv.

Barna må bli løftet opp og det må settes større fokus på deres livssituasjon. Det er klart at Afrika ikke har noen framtid uten friske og sterke barn, med utdannelse og livsmot.

Vi kan ikke gjøre dette alene, men vi trenger DEG.
DU er en viktig brikke i dette store arbeidet og vi ber om at DU ikke svikter barna! JESUS sa,
”den som tar i mot et lite barn for mitt navns skyld, tar i mot meg.”

Ja, DU og BARNA kan redde Afrika!