Etter en undersøkelsesreise noen av oss gjorde gjennom store deler av det vakre landet Malawi midt i Afrika, er det store tall (se nedenfor) som vitner om mye nød blant barna. Mange dør av aids, og barna blir overlatt til seg selv. Vi besøkte mange menigheter, og de har stor pågang av barn som trenger hjelp. Men menighetene har ikke nok ressurser, og spør oss om hjelp.

Hva skal vi svare i denne vanskelige situasjonen?

Malawi:

  • Republikk, ble selvstendig i 1964 fra England
  • 118.000 kvadratkilometer, grenser til Mosambik, Tanzania, og Zambia
  • 12 mill innbyggere
  • Rangert som det sjette fattigste land i verden
  • Ca. 20% har hiv/aids
  • Det finnes 950.000 foreldreløse barn