Er alle barna våre barn, spør du kanskje? Ja, Jesus sier det: “La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til.” (Luk.18,16).
Altså barna hører til i Guds rike, og du som er et av “barna” i Guds rike, har også ansvar for å hjelpe de andre barna.

Vi står nå overfor ufattelige utfordringer når det gjelder å hjelpe barn i nød i Afrika. Som det er blitt nevnt så er det millioner av foreldreløse barn på grunn av hiv/aids. Jeg har besøkt mange av disse hjemmene hvor en eller begge foreldrene er døde, og det eneste håp om hjelp og omsorg kommer fra den lokale menigheten.

Nå støtter vi arbeide til fire omsorgs- og hjelpesentrer for foreldreløse barn i tillegg til gatebarnsentret og kirkeskolene. Alle omsorgssentrene blir i hovedsakelig drevet av frivillige i menighetene, og de gjør en kjempejobb.
I mai vil vi starte opp med et nytt opplegg, hvor frivillige i mange menigheter over hele landet vil få kurs og hjelp til å starte opp omsorgsenter for de foreldreløse.

Takk for at du vil være med å hjelpe enda flere barn. Men skal vi lykkes, trenger vi flere faddere og givere. Bruk vervekupongen på baksiden av dette bladet.