Fem år siden ble senteret for gatebarna åpnet i Maputo den 4. November. Vi husker ennå presidentbesøket og alle de fine talene. Jeg har vært så heldig at jeg har hatt det privilegium å kunne følge med i det som har skjedd disse fem årene, og det har i sannhet vært fem flotte år med mirakler.

Det som barnepsykologer ikke trodde var mulig, har skjedd på dette sentret. Barn som hadde bodd på gata i lang tid med vold, kriminalitet og stoff, har blitt nye mennesker etter at de kom til senteret. Her har de fått møte omsorg og kjærlighet hver time. For mange har dette vært en ny opplevelse i deres liv. I hver gutt som har vært her har det skjedd en stor forandring, et nytt håp har blitt tent i hans liv. Spesielt har de frivillige andaktene spilt en stor rolle i senterets aktiviteter og guttene har hatt mulighet til å forstå og ta i mot den åndelige dimensjonen gjennom evangeliet.

En stab av medarbeidere som utrettelig har arbeidet med å motivere barna mens de er på gata, videre med det omfattende arbeidet på senteret hvor det foregår både teoretisk og praktisk undervisning. Videre med reintregrering og oppfølging, som har gjort at mesteparten av barna er ført tilbake til sin egen familie eller en fosterfamilie.

På denne 5 års dagen var både Harry Ottar Nilssen og jeg på senteret, og staben hadde gjort i stand en deilig lunch for guttene og oss og det ble en fin feststund.

Vi vil GRATULERE staben og alle dere faddere som står med i arbeidet, uten dere ville det ikke vært mulig å gi barna en ny framtid.