Vi står hver dag overfor en kamp i våre egne hjerter og tanker. Det dreier seg om en kulturkollisjon mellom egoisme og nestekjærlighet. De representerer to helt forskjellige verdener. For noen dager siden leste vi at rikdommen har gjort nordmenn mer deprimerte og syke.

Hva har gått galt? Har så mange glemt kjærlighetsgjerningene, og gitt egoismen rom?
Vismannen sa at den som lesker andre blir selv lesket. I en verden hvor det finnes så mye nød er det ikke vanskelig å finne mennesker som trenger hjelp fra deg og meg. Det kommer an på om vi er villig til å satse på kjærlighetsgjerningene. Moder Teresa sa : "La oss be om å bli Guds kjærlighet og godhet i dagens verden.

Den verste sykdommen i dag er verken tuberkulose eller spedalskhet, men å være uønsket, uelsket og forsømt. Vi kan helbrede fysiske sykdommer med medisin, men den eneste kuren for ensomhet, fortvilelse og håpløshet er kjærlighet." Mange millioner av verdens barn lider på så mange måter, kjærlighet og omsorg er det som må til for at barn skal føle seg elsket. Barn som får kjærlighet, vil igjen skape fred rundt seg og gi håp for fremtiden.

Vi er så takknemlige for at dere faddere og givere står med i dette store kjærlighetsarbeidet som gjøres for barna på Gatebarnsenteret i Maputo. Og det er en stor oppmuntring for oss alle å lese om vår tidligere statsministers besøk på gatebarnsenteret i dette nummer av NYTT HÅP. Det var ikke alt det storslagne og flotte som hadde gjort det store inntrykket på Kjell Magne Bondevik på hans Afrika-reise, men enkle kjærlighetsgjerninger som ble utført for å redde barn i en håpløs livssituasjon.

Ja, vi må fortsette på denne veien og få med flere og flere slik at de også kan få kjenne gleden av gjerninger gjort av kjærlighet.