Kampen om barna er knallhard i verden. Denne kampen foregår på flere plan. Millioner av reklamekroner blir satset hver dag for å få barn og ungdom til å kjøpe det siste av klær, musikk, sportsutstyr med mer. Åndskampen har også tiltatt. Her er det en kamp om påvirkning for å skape holdninger, ideer, og livssyn som er avgjørende.

Ofte er det en kamp på liv og død. Det ser ut for at den ondes strategi leder i denne kampen. Stadig gir media oss triste meldinger om ungdom som blir offer for narkotika- og alkoholdjevelen. Barn og ungdom er på leting, det kan være mer eller mindre bevisst. Men de valg som blir tatt i ungdommen vil som oftest gi retningen for resten av livet.
Her har vi vårt ansvar, Bibelen sier: «Lær den unge den vei han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel.» (Ordsp.22,6)

I mange land er mer enn 50% av befolkningen under 18 år, dette gjelder spesielt i Afrika. Mer av ressursene må bli brukt for å nå barn og ungdom med evangeliet og undervisning. Hvorfor er ikke alle kirker og menighetshus åpne hver ettermiddag? Her kan de gis positive og gode aktiviteter som kan lede dem på den rette vei. Dette gjelder både her i Norge og i andre land. I Mosambik har vi mange kirker åpne hele dagen hvor vi gir undervisningstilbud til ca.1.400 barn og ungdommer som ikke har noe annet tilbud.

I stedet for at de skal havne på gata i kriminalitet og destruktiv livsførsel får de undervisning og hjelp til å velge rett. I Afrika sør for Sahara blir 1/3 av alle barna foreldreløse innen 5 år på grunn av Aids-katastrofen, dvs. at millioner av barn mister muligheten for en normal barndom og ungdomstid. De mister muligheten for omsorg og skolegang.

Det trengs en kriseplan hvor vi alle står sammen for å hjelpe!
Jesus sa: «Den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar i mot meg...»