Å komme til senteret er en god opplevelse, også for oss som er på kortere besøk. Her er det mange glade gutter som både leker, leser lekser og jobber. Fra klokken seks om morgenen til klokken tjueen om kvelden er det aktiviteter. Guttene smiler og ler, vi kan se at de trives her. Vi blir imponert over deres talenter.

En kveld hadde de et drama om den bibelske lignelsen «Den ubarmhjertige medtjeneren», som ikke tilga sin medtjener gjelden etter selv å ha blitt tilgitt. Ja, det ble en stor opplevelse for oss alle, det ga oss et inntrykk som nok blir sittende resten av livet.
Vi har også hatt avskjed for en av guttene som nå blir gjenforenet med sin familie. Han har vært her ett år og har gjort store framskritt.

Men selv om han nå reiser til hjemmet sitt, blir han fulgt opp hver uke. Familien er meget fattig, så senteret må fortsatt hjelpe ham med skolepenger og andre ting.

Det er fint og oppmuntrende å se at det nytter, og selv om vi noen ganger blir skuffet, må vi ikke gi opp! Store utfordringer ligger foran oss, og både de som arbeider i Mosambik og i Norge trenger pågangsmot og utholdenhet.

Guds Ord sier at kjærligheten utholder alt og tåler alt, så vi trenger å be om mer av denne kjærligheten, som bare Gud kan gi ved sin Ånd, og da vet vi at arbeidet kan gi gode frukter.