Det er med stor forventning og glede at vi nå kan komme med vårt første blad om gatebarnarbeidet i Mosambik. Dette bladet vil gi oss bedre mulighet til å gi bedre informasjon om arbeidet og behovene. Og vi håper at det kan bli til stor inspirasjon for dere alle som leser bladet til å være med i dette viktige arbeidet.

På grunn av felles innsats både ute og her hjemme, har senteret for framtidshåp blitt åpnet i Maputo i november 1995. Gatebarna som vi besøkte ute på gata, snakket med stor iver og glede om at de nå kunne få mulighet til et nytt liv på senteret. Den første puljen med barn har kom-met til senteret, og du kan lese om noen av dem i dette bladet.

Strategi

Det er mange barn som venter på plass, og senteret vil fungere som et rehabiliteringssenter hvor barna kan få en ny start i livet på alle måter. Når vi ser at barna har fått en ny "grunnvoll" i livet, vil det bli familiegjenforening hvor det er mulig, eller overføring til fosterfamilie. Gjennom en slik drift er det mulig å hjelpe langt flere barn enn om det bar skulle fungere som et vanlig barnehjem.

Gatebarnproblemet øker

På grunn av den store fattigdommen i Mosambik, har antallet barn på gata økt i den siste tiden. Da jeg besøkte landet i fjor høst, så jeg flere barn enn noensinne tidligere, tigge og sove på gatene. Men midt i all denne elendigheten ser vi flere lyspunkter. Her ser vi at gateteamet, som består av sju nasjonale ungdommer, gjør en stor innsats, og har gjort det gjennom seks år, assistert i flere perioder av Team Action-ungdommer fra Norge. Dette tea-met vil arbeide tett med sen-teret hele tiden.

Presidenten takker og gratulerer!

Under åpningen av senteret 4. november 1995, takket og gratulerte president Chissano oss alle sammen på nasjonens vegne. Vi vil gjerne få overføre denne takken og gratulasjonen til dere alle som har bidratt til dette store arbeidet. Nå har vi en enestående anledning til å stå sammen i den tiden som kommer, for å være med å skape håp og fremtid for mange barn.