En vis mann har sagt dette: ”Kjærligheten er forankret i sinnelaget, men den må aldri nøye seg med å bli der inne. Den må ut og omsettes i praktisk hjelp til nesten.” 
Jeg var i Mosambik nylig og hadde seminar i en menighet hvor pastor Madeira var med.

Han har vært initiativtaker til flere hiv-aids-prosjekter og omsorgssentra for foreldreløse barn. Men i denne menigheten som vi besøkte hadde de ikke noe arbeide for barn og aids-syke.

I løpet av 30 minutter fikk han engasjert hele menigheten. Dette var en meget fattig menighet uten store ressurser, men folket i menigheten kom og ga det lille de hadde av brukte klær og penger for å hjelpe barna og de syke i sitt distrikt. Og dette skal ikke bare være et engangsprosjekt, men skal fortsette og utvides. Kjærligheten i menigheten ble omsatt i praktisk hjelp til mange barn i nød denne formiddagen.

Våre gode tanker, ord og følelser rekker ikke langt om de ikke omsettes i handling. Må Gud hjelpe oss slik at all handlingslammelse forsvinner, og at barn og syke kan få et nytt liv gjennom konkrete kjærlighetsgjerninger.