Søndag 21. oktober sendte sitt Åpen Himmel-program fra Mosambik, og mange av våre medarbeidere og barna som får hjelp av dere, deltok i dette programmet. Det var oppmuntrende å se den optimisme og livsglede som disse barna var med å formidle.

Vi vet at de har en traumatisk bakgrunn med mye sorg og savn, men det som de har fått oppleve gjennom sitt opphold på senteret, har forandret deres livssituasjon dramatisk til det bedre.

Programmet ga oss en stor oppmuntring til å fortsette dette viktige arbeidet, og behovene er så store at vi må utvide arbeidet så snart som mulig. Ekstra oppmuntrende var også uttalelsene i fra artisten Jørn Hoel, som deltok i programmet. Han ønsker mer kontakt med oss, og om mulig få til et samarbeid hvor vi kan gi enda flere barn nytt håp om en bedre framtid.

Sant og visst, slike program trenger vi flere av på NRK og de andre fjernsynskanalene.