”Gjør det lille du kan, gjør det villig og glad.”
Slik lyder en gammel sang, men den har mye sannhet og visdom i seg. Av og til så ser vi på de store behovene som uoverkommelig og vi kan bli motløse.

Men hemmeligheten er at vi kan gjøre det lille som er mulig, og få med mange flere til å gjøre noe, så blir det mye av det lille.

Dette har vi fått erfare igjen og igjen i hjelpen som blir gitt til barna. Mange tusen barn får nå hjelp hvert år fordi mange er trofaste i å gjøre det lille vi kan.

Videre er det villigheten som teller. Viljen til å gjøre noe må være til stede. Vi takker mange kreative medarbeidere i blant oss, og vi tenker også på de som arrangerte ”Sammen for Håp” i Ishallen på Hamar. Her ble det gjort et stort løft for bygging av flere hus til de foreldreløse barna i Mosambik. Tusen takk for denne store dugnadsinnsatsen som så mange deltok i.

Gleden springer ut fra et takknemlig hjerte. Tenk at vi er blitt født i et land som har så stor overflod at vi kan gi til de som ikke har noe verken av materielle eller av andre goder.

Det gir oss både takknemlighet og glede.