I oktober hadde vi en fin samling med de guttene som skal reintegreres i familier. Mange av familiene hadde også kommet. Vi sang og ba sammen og barna var glade og optimistiske. Men vi vet at disse barna går inn i en hard hverdag når de forlater senteret, og de trenger fortsatt vår støtte på alle måter.

Fattigdommen øker, da matvareprisene er blitt fordoblet på mange viktige matvarer det siste året, og mange familier sulter. I tillegg må barna fortsette på skolen for å legge grunnlaget for en videre utdannelse. Nå har vi gjennom to uker i oktober hatt en viktig forundersøkelse for å se på mulighetene for å bygge opp en yrkesskole på Gatebarnsenteret i Maputo.

Det er behov for at barna kan få en yrkesrettet utdannelse etter grunnskolen. Og landet skriker etter faglærte arbeidere. Gatebarnsenteret har plass til å bygge en yrkesskole, men vi trenger hjelp til den fysiske oppbyggingen. Dersom vi får støtte av NORAD trengs også en stor egenandel som vi må legge til, og at vi må ta et stort økonomisk løft for å klare det.

Dette er noe vi kommer tilbake til, men sikkert er det at ved en slik utdannelse vil de unge stille sterkt på arbeidsmarkedet og få en bedre framtid.