FRAMTID og HÅP er viktig i et menneskes liv. Gud ønsker å samarbeide med oss i denne livsforvandlende prosessen fra håpløshet til håp. Gjennom mange år har jeg besøkt tusener av barn i en meget vanskelig livssituasjon i Afrika.

Hvor er mamma og pappa som skulle være der for å hjelpe og beskytte barnet sitt? Ofte får jeg til svar at pappa er død og mamma er død. De er blitt et offer for den fryktelig Aids-katastrofen som tar livet av millioner i Afrika. Nylig var jeg i Mosambik og Malawi, hvor til sammen 3 millioner barn er blitt foreldreløse. Hva slags framtid og håp har alle disse barna?

Prosjektene som vi er med og støtter gir barna en ny framtid og nytt håp. Her får de et sted å bo, mat og skolegang. Vi er nå i full gang med planene for å utvide mulighetene for barna i Mosambik. Her står en ny skole ferdigbygget i Chimoio, og 700 barn får mulighet og håp om utdannelse. Gjennom dyktige fagpersoner i Norge, som var med på denne turen, kan barnesentrene etter hvert bygges ut med større husdyrhold og fruktbart jordbruk. Dette kan gi mat til flere barn, og overskudd av produkter kan selges på markedet. Så vil det føre til at sentrene kan bli bærekraftig og selvberget.

Du og jeg kan rekke ut en hånd for å gi barna en bedre framtid og nytt håp! Vi har godt av å minne hverandre om det sterke diktet til Arnulf Øverland:

Du må ikke sitte trygt
i ditt hjem og si:
”Det er sørgelig, stakkars dem!”
Du må ikke tåle så inderlig vel
den urett
som ikke rammer deg selv!
Jeg roper med siste pust
av min stemme;
Du har ikke lov til
å gå der og glemme!