I begynnelsen av august kunne vi lese i avisene at to afrikanske gutter på henholdsvis 14 og 15 år hadde blitt funnet livløse i hjulbrønnen til landingshjulene på et Sabena fly. De to guttene ble funnet liggende side ved side. Og de hadde oppholdt seg i hjulbrønnen fra flyet tok av fra Guinea i Vest Afrika.

Flyet gikk via Mali og videre til Belgia. Flyet har hatt en høyde på 10 000 meter, og der er temperaturen mellom minus 50 og 55 grader og luften har svært lite oksygen. Guttene ble funnet frosset i hjel. I hendene hadde en av guttene et brev som fortalte at de visste hva de gjorde da de la ut på den hasardiøse flyferden.

I brevet hadde guttene skrevet: "Hjelp oss, vi lider enormt i Afrika. Vi har krig, sykdommer og vi sulter. Når det gjelder barns rettigheter, mangler vi utdannelsesmuligheter." Videre sto det i brevet .."hvis dere ser at vi har satt våre liv i fare eller ofret dem, er det fordi vi lider for mye i Afrika og fordi vi trenger dere for å slåss mot fattigdommen og for å få slutt på krigen i Afrika. Likevel, vi vil gjerne studere, og vi ber dere om å hjelpe oss til å bli som dere, i Afrika."

Afrika`s barn trenger et svar på dette nødropet, ja, hva skal vi svare og hva kan vi gjøre? Barneøynene er rettet mot deg og meg. Vi må ikke gi opp kampen mot fattigdommen, sulten og sykdommen! Mange barn har fått et nytt liv gjennom dette arbeidet for gatebarna i Mosambik og flere venter.

Kan vi øke antall faddere og givere, vil vi utvide arbeidet til andre land i Afrika hvor barna lever i ytterste nød. Aidskatastrofen har allerede gjort 8 millioner barn foreldreløse, og gatebarn er et voksende problem i mange av landene i Afrika.