Gjennom flere uker har vi fått servert krigsreportasjer i media. Det blir slik at vi synes det er vanskelig å fordøye alt.

Vi mottar også meldinger fra Afrika at 30 millioner hiv-smittede og aidssyke er på vei mot døden, og like mange på vei mot sultegrensen. Og midt i all denne nøden ser vi at det er barna som er de store taperne. De kjemper en tapper kamp hver dag for å overleve.

Selv om den tause krigen ikke får de store overskrifter, så har den langt flere ofre. Tusener av nye barn blir foreldreløse hver dag. Hva kan vi gjøre med all nøden? Klarer vi å gjøre mer? Kan vi moblisere flere?

Vi ser at det nytter i de prosjektene som er i gang, og vi er takknemlige til dere alle for de positive meldinger vi har fått om at dere vil øke fadderbeløpet. Dersom vi også kan øke antall faddere, vil vi kunne klare egenandelen til de tre barneprosjektene i Mosambik.

I dette nummeret av bladet vårt gir vi dere alle en utfordring til å gi oss minst tre navn på personer som kan bli faddere. De må være forespurt og gjort kjent med at de får en henvendelse fra oss i posten.

Du finner en kupong på baksiden av dette bladet som du kan bruke til å sende navnene til oss. Send dem så snart som mulig, så kan du være med å gi en ny framtid for tusener av barn.

Som takk for hjelpen sender vi deg 10 Flax-lodd i posten. De som eventuelt blir nye faddere, får en minisykkel laget på gata i Maputo, eller 10 Flax-lodd som velkomstgave.